Bezig met laden

Onze kwaliteit van zorg

 

 

Lees verder

Onze kwaliteit van zorg


Talant beschikt over een ISO-kwaliteitscertificaat. Daarnaast zetten we diverse instrumenten in om de kwaliteit verder te verbeteren. Het gaat dan om interne audits, het ‘goede gesprek’ op locatie en het verzamelen van informatie door middel van toetsinstrumenten. Bijvoorbeeld medicatieveiligheid. We hebben aandacht voor de eigen regie van cliënt. Naar aanleiding van een inspectiebezoek op één van onze locaties, constateerden wij in het najaar van 2019 dat de kwaliteit van zorg niet op alle locaties het vereiste niveau heeft. Daarom zijn wij, naast de instrumenten die wij al inzetten om de kwaliteit te verbeteren, in 2020 gestart met het programma ‘Samen’.

Zo verbeteren wij onze zorgkwaliteit

Eigen regie van cliënten

Talant vindt het belangrijk dat cliënten en ouders/verwanten meedenken en meepraten over de zorg en ondersteuning.

Verzamelen van informatie

Om te kunnen meten hoe de kwaliteit van ons zorgaanbod wordt ervaren, verzamelen wij verschillende gegevens.

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Rapporten en meldingen

 • Inspectierapporten IGJ

  Op 22 oktober 2019 is de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) onverwachts bij Talant op bezoek geweest. Op de locatie JD de Vriesstraat in Burgum constateerde de IGJ een groot aantal tekortkomingen. Zo zag de locatie er rommelig uit, dossier waren niet allemaal op orde en was er geen opvolging geweest van verbeteracties. We waren onaangenaam verrast door de bevindingen van de inspectie. We realiseren ons dat we onderdelen in de zorg en ondersteuning moeten verbeteren.
  Er is direct een aantal maatregelen genomen op deze locatie en er zijn Alliadebreed acties uitgezet, waaronder extra externe audits.

 • Meldingen IGJ

  Talant registreert incidenten om haar zorg te verbeteren. Als een incident ernstige gevolgen heeft voor een cliënt en vermoedelijk is veroorzaakt door een gebrek aan kwaliteit van zorg is sprake van een calamiteit.

  Zorgorganisaties zijn verplicht calamiteiten te melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Bij een calamiteit wordt altijd een intern onderzoek uitgevoerd. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd en hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden.

  Meldingen 2019
  In 2019 zijn er 8 meldingen gedaan bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Hiervan zijn er 6 afgerond. Bij de overige 2 meldingen loopt er nog een intern onderzoek of wachten we op de reactie van de IGJ.

  • Twee keer hebben we een melding gedaan naar aanleiding van een klacht van ouders. In beide gevallen was het de vraag of er sprake was van geweld in de zorgrelatie. In de eerste casus is er onder leiding van een externe voorzitter onderzoek gedaan. De conclusie is dat er geen sprake was van geweld in de zorgrelatie. De uitkomsten van het onderzoek gaven de IGJ geen aanleiding tot vervolgonderzoek. Ook bij de tweede melding is een onderzoek gestart onder leiding van een externe voorzitter. Dit onderzoek loopt nog.
  • Twee maal hebben wij de inspectie geïnformeerd over diefstal door een medewerker. Eén medewerker is ontslagen. Dit heet ontslag wegens disfunctioneren. En bij de andere medewerker is het contract niet verlengd. 
  • Ook hebben wij de IGJ geïnformeerd over het onjuist gebruik van Whatsapp door medewerkers. 
  • Wij hebben melding gedaan van een poging tot suïcide. Het onderzoek is gestart en wordt uitgevoerd onder leiding van een externe voorzitter.
  • Er is bij de IGJ een anonieme klacht over geweld in de zorgrelatie binnen gekomen. Er is een intern onderzoek gedaan. Wij hebben een melding gedaan bij IGJ. Het onderzoek is afgerond.
  • Naar aanleiding van een invoerfout van een apotheek en teveel toedienen van een medicijn is er een onderzoek gestart onder leiding van een externe voorzitter. Het rapport van het onderzoek is verzonden naar de IGJ. De IGJ heeft de melding nader onderzocht en geconcludeerd dat er voldoende verbetermaatregelen zijn genomen. De melding is afgerond.

   

Meriant delen.