Medezeggenschap

Talant vindt het belangrijk dat cliƫnten meedenken, meepraten en adviseren over de zorg en ondersteuning. Wij willen de medezeggenschap zo dicht mogelijk bij de cliƫnten organiseren.

In 2018 is er een project gestart om de nieuwe medezeggenschapsstructuur binnen Talant te implementeren. Hoofden zijn verantwoordelijk voor het vormen van een raad op hun locatie. Deze raden worden door coaches medezeggenschap ondersteund. Als het niet lukt een locatieraad samen te stellen met cliënten, dan wordt er een locatieraad opgericht bestaande uit cliëntvertegenwoordigers.

De medezeggenschap is op verschillende niveaus geregeld:

  • locatieraden per locatie
  • gebiedsraden per woonleefzone
  • centrale raden voor zaken die overstijgend zijn aan een woonleefzone

In 2019 is het project voortgezet door de projectleider Medezeggenschap. Samen met coaches medezeggenschap zijn er werkgroepen gestart om de medezeggenschap nog beter vorm te geven. Eén van de werkgroepen heeft als speerpunt ‘contacten tussen de verschillende raden’. Resultaat is een speciaal cliëntenradenboek; hierdoor weten de raden en de achterban elkaar beter te vinden. Ook is gewerkt aan het beter betrekken van begeleiders bij de locatieraden.

 

Coaches Medezeggenschap
We werken met coaches medezeggenschap. Op 31 december 2019 zijn er 19 werkzaam. De coaches hebben een toegevoegde waarde omdat zij onafhankelijk zijn en de cliënten goed kunnen ondersteunen in hun rol binnen de locatieraad.

Talant heeft naast de basis-website een site speciaal voor haar cliënten. Op deze website worden verschillende onderwerpen in duidelijke taal uitgelegd, zoals medezeggenschap. Naast folders wordt er ook een e-learning aan de coaches aangeboden over dit onderwerp.