Klachten

Wij willen leren van de klachten die wij krijgen. Klachten proberen we in eerste instantie op te lossen waar zij zijn ontstaan.

Klachten worden ook gemeld bij de leidinggevenden van de locatie. Als de klachten niet met de leidinggevende kunnen worden opgelost, komt de (onafhankelijke) klachtenfunctionaris in beeld. Cliënten kunnen ook altijd rechtstreeks naar de klachtenadviseur gaan. Talant registreert de klachten en rapporteert erover (anoniem), zodat we niet alleen klachten oplossen, maar er ook van kunnen leren.

 

2019

Aard van de klachten en trends

In 2019 zijn er 49 klachten gemeld bij de klachtenadviseur. Dat zijn er 5 meer ten opzichte van vorig jaar. Het onderwerp “informatie en communicatie” (10 klachten) is het meest genoemd als oorzaak van het ontstaan en/of verergeren van de onvrede. In 2018 was "zorg en begeleiding" en "afspraken en verwachtingen" de meest genoemde oorzaak van een klacht. In 2019 is op deze punten een daling te zien. In 2019 is een bijzondere stijging van klachten over financiën. In 2019 zijn er 7 klachten, terwijl er geen klachten over financiën in 2018 zijn gemeld. Er zijn grote verschillen tussen de klachten. Er is geen duidelijke aanleiding van de stijging van deze klachten aan te wijzen.
In totaal zijn er 39 klachten naar tevredenheid afgerond. Zes klachten zijn nog in behandeling. Er zijn drie klachten deels naar tevredenheid afgerond. Eén klacht is afgerond maar niet naar tevredenheid.