Meedoen in de samenleving

Meedoen in de samenleving is voor mensen met een beperking niet zo vanzelfsprekend. Talant maakt zich sterk om dit wel te realiseren.

Bijna 2500 cliënten van Talant en Wil hebben in 2018 meegedaan aan Leeuwarden Fryslân, Culturele hoofdstad van Europa (LF2018). Deelnemen, beleven en erbij zijn heeft een grote bijdrage geleverd aan de kwaliteit van leven van onze cliënten. In 2019 is gekeken op welke manier bestaande contacten kunnen worden onderhouden en nieuwe contacten kunnen worden gecreëerd.
Zo waren er voorstellingen op locatie voor cliënten die er zelf niet makkelijk op uit kunnen. Het Talantkoor heeft meerdere keren opgetreden en slagwerkgroep Syncoop zorgde voor spetterende optredens. Verder hielpen cliënten mee als vrijwilliger bij bijvoorbeeld Welcome to the Village (festival in Leeuwarden), zijn er mooie gedichten geschreven en was er het Sneeker Gala.

Herinneringen
Om de mooie herinneringen aan LF2018 vast te houden en om nieuwe ideeën te blijven bedenken is er eind 2019 naar alle locaties en relaties een kaart met muziek gestuurd; ons eigen culturele hoofdstadlied!

Ridders
Zo’n 14 vrijwilligers en medewerkers zetten zich in om cultuur een plek te geven voor onze cliënten. Wij noemen ze Ridders. Zij zijn bij één of meerdere evenementen betrokken. Bedachte ideeën voeren ze samen uit met anderen.

 

Meedoen aan 2018... wat was het mooi!

Informele zorg

Een van de verbeterpunten voor 2019 was het meer laten plaatsvinden van vrijetijdsactiviteiten door de inzet van informele zorg (mantelzorgers en vrijwilligers). Deze groep mensen is van grote betekenis bij het invullen van een goed leven voor de cliënt.

Hiervoor hebben we een plan gemaakt. Belangrijk is dat per woonleefzone meer aandacht komt voor mantelzorger en vrijwilligers. Dit gebeurt op verschillende manieren. 

Video 2 Verbinding met de samenleving

Van de extra’s die mogelijk zijn naast goede zorg, krijgt directeur Auke Jelle Kingma energie. Enthousiast vertelt hij in deze video over de samenwerking met cultuur. Door Leeuwarden - Fryslân 2018 ontstaan kansen, maar als het aan Auke Jelle ligt is de samenwerking met cultuur blijvend. Deze video is de tweede in een reeks van acht. De video’s laten mooie inspirerende voorbeelden zien van hoe er door cliënten en medewerkers invulling wordt gegeven aan de doelstellingen uit het bedrijfsplan 2017.