Interne audits

Wij toetsen onszelf en elkaar door middel van interne audits. De interne audits gebruiken we om te verbeteren, om risico’s inzichtelijk te maken en de manier waarop we met de risico’s omgaan.

In juni is een dagaudit op negen locaties (regio’s Midden 2 en West) uitgevoerd.

Positieve punten vanuit de interne audit:

  • De bespreking van het cliëntervaringsonderzoek in de driehoek en de ingezette verbeteracties.
  • Het aanbod qua activiteiten voor cliënten en aansluiten bij verenigingen in de regio
  • De zorg voor privacygevoelige informatie.

Enkele verbeterpunten:

  • Het SMART formuleren van doelen in locatie- en bedrijfsplannen en de opvolging in de viermaandsrapportage. Tijdens de audit bleken de rapportages van de locatieplannen niet altijd gevuld te zijn. Ook vindt geen tot weinig analyse plaats op basis van de rapportage.
  • Het opleiden van competente medewerkers: het aanbod van Kennr (Kennis- en leerplein van Alliade) sluit niet altijd aan bij de scholingsbehoefte. Scholingsaanbod is onvoldoende (snel) beschikbaar, met name BIG-scholingen en spoedscholingen.
  • Afwijkingen op vanuit veiligheidsoogpunt verplichte checks, zoals bedrijfshulpverlening, zijn niet uitgevoerd en/of verbeteractie niet opgevolgd.

Medewerkers kunnen gebruik maken van toetsinstrumenten/vragenlijsten waarmee ze zelf de kwaliteit van zorg of die van hun collega’s kunnen toetsen. Hierdoor gaat het onderwerp meer leven en groeit het bewustzijn. Enkele voorbeelden van nieuwe toetsinstrumenten die in 2019 zijn ontwikkeld: Normenkader IGJ (Inspectie voor gezondheidzorg en jeugd); Voedselveiligheid en Arbeid en gezondheid.