Jouw Plan

Vanaf begin 2019 zijn we bezig een eenvoudiger en toegankelijker ondersteuningsplan te ontwikkelen. Dit heeft geresulteerd in ‘Jouw Plan’. Er zijn maximaal 5 doelen waar je samen actief aan werkt. Er is extra aandacht voor de risico’s.
Jouw plan heeft een overzichtspagina  'Ik in één oogopslag'. Dit is een samenvatting. Hier lees je wie de cliënt is en wat belangrijk is om te weten van de cliënt. De cliënt en/of cliëntvertegenwoordiger wordt meer betrokken en uitgenodigd om ook zelf delen in het plan aan te vullen. Jouw Plan versterkt het werken in de driehoek.

In juni en juli hebben 5 locaties ‘Jouw Plan’ getest. Conclusie na deze periode was dat het nieuwe plan brengt wat we wilden: een duidelijk plan met een perspectief voor de toekomst en doelen die daaraan bijdragen. Een plan dat bijdraagt aan een methodische cyclus. De cliënt heeft meer regie en we werken meer vanuit de driehoek.

Sinds 12 november 2019 is Jouw Plan voor iedereen beschikbaar. Het doel is dat alle cliënten op 25 mei 2020 een gevuld 'Jouw Plan' hebben en dat er mee gewerkt wordt. Er is een overgangsperiode van een half jaar en per locatie wordt bepaald wanneer het plan van het oude ondersteuningsplan omgezet wordt naar ‘Jouw plan’.