BRAVO = Basisbegeleidingsmodel

In 2018 is een start gemaakt het basisbegeleidingsmodel te ontwikkelen. Er wordt binnen Talant met veel verschillende methodieken en werkwijzen gewerkt. Het basisbegeleidingsmodel leidt tot een meer eenduidige manier van werken. Dit alles binnen de kaders van het (samen)werken in de driehoek.

Voor bepaalde doelgroepen en complexe problematiek blijven gespecialiseerde methodes nodig. BRAVO kan naast andere methodes worden gebruikt.
In november 2020 zal het model geïmplementeerd zijn. Het basisbegeleidingsmodel richt zich op het versterken van de eigen regie van de cliënt, kwaliteit van bestaan en op de inzet van zijn sociale netwerk.

‘BRAVO’ staat voor de kernhandvaten van het basisbegeleidingsmodel: Betrouwbaar zijn, Respectvol, Afstemmen, Veilig vrijheid geven en Ontdekken.

In september 2019 is er op twee pilot-locaties gestart met het werken volgens BRAVO. De locaties zijn gestart met Jouw plan in combinatie met BRAVO. BRAVO is in de verschillende onderdelen van Jouw Plan uitgewerkt.  
In de loop van 2020 zullen meer locaties gaan werken met BRAVO. Er zal worden gekeken naar extra coaching voor de locaties. Wij willen dat medewerkers op de langere termijn goed blijven werken met dit model.