Externe audits

Wij zijn een gecertificeerde zorgaanbieder en dat willen we blijven. Daarom laten wij ons jaarlijks toetsen door externe auditoren.

De jaarlijkse ISO audit 9001 met thema ‘continu verbeteren’ is in november uitgevoerd door DNV (Der Norske Veritas). In het kort zijn de externe auditoren positief over:

 • dat er veel aandacht is voor persoonlijke wensen van de cliënten en de motivatie van de medewerker tot de directe cliëntenzorg groot is;
 • dat de uitwerking van het proces rondom de invoering van de wet Zorg en dwang al gedegen is uitgewerkt.

Opvolging vanuit de audit 2018
De verbeterpunten die in 2018 genoemd zijn door DNV zijn in 2019 door de auditoren opnieuw getoetst en de verbeteracties hebben tot goed resultaat geleid, daarmee zijn deze bevindingen afgerond. 

Verbeterpunten op Alliadeniveau en Talantniveau

 • We kunnen onze eigen interne audits nog beter door ontwikkelen. Wat zijn de risico’s die we zien en doen we wat is afgesproken in de bedrijfsplannen?
 • We kunnen nog beter zichtbaar maken wat we leren van fouten en wat we doen om de kans op het maken van fouten in de toekomst te verminderen. Ook kunnen we de gesignaleerde risico’s nog beter gebruiken om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Eén van de verbeterpunten op Alliadeniveau is dat ongewenste gebeurtenissen op teamniveau onvoldoende worden gebruikt om te verbeteren. In 2019 constateerden we al dat we de verbetercyclus niet altijd doorlopen. Dit zien we terugkomen in meerdere audits die in 2019 zijn uitgevoerd.
In 2020 implementeren we een nieuw werkproces rondom het ‘melden van ongewenste gebeurtenissen en incidenten medewerkers’. We werken aan een nieuw meldingsformulier, zodat we de mogelijkheid hebben om makkelijker analyses te maken en in te zetten voor verbetering in de teams. Verder willen we de administratieve last rondom een ongewenste gebeurtenis verminderen. Eind 2019 is het nieuwe formulier getest en zal halverwege 2020 geïmplementeerd worden. Het thema continu verbeteren is onderdeel van het verbeterprogramma ’Samen’ van Alliade.

Specifiek voor Talant geldt dat in de externe audit op één locatie geen risico-signaleringslijsten zijn toegevoegd aan het ondersteuningsplan. De risico’s werden wel in het plan van de cliënt genoemd maar verspreid en niet goed zichtbaar. In de extra externe audits (zie hieronder) is ook geconstateerd dat individuele risico’s nog niet altijd voldoende zijn vastgelegd in het ondersteuningsplan. In het nieuwe ondersteuningsplan is het vastleggen van de risico’s een vast onderdeel waardoor risico’s goed zichtbaar en geordend zijn. En is het mogelijk om signaleringslijsten toe te voegen.

Er is een plan van aanpak opgesteld om aan de verbeterpunten te werken. Dit plan is goedgekeurd door de instantie die het certificaat afgeeft. De uitgebreide Alliadebrede resultaten uit de externe audit zijn te vinden in het kwaliteitsverslag van Alliade.

Extra externe audits
Eind oktober heeft de Inspectie op één van de locaties een bezoek gebracht. Naar aanleiding van dit bezoek zijn verbeterplannen opgesteld die onderdeel zijn van een breder pakket van verbetermaatregelen o.a. extra externe audits op nog drie locaties. Verbeterpunten van de extra audits die naar voren komen zijn: 

 • Sturen op kwaliteit en veiligheid inclusief leren van incidenten en analyseren van risico’s;
 • Methodisch werken; we weten meer dan dat we opschrijven; rapportage is niet volledig
 • Dossiervoering; dossiers zijn niet navolgbaar en niet volledig
 • Kennis en vaardigheden; zorg voldoet niet aan alle criteria van persoonsgerichte zorg
 • Werken op basis van standaarden, protocollen en richtlijnen

Dit vraag een (gedrags)verandering van de gehele organisatie. We nemen deze verbeterpunten in 2020 in het programma ‘Samen’ mee.

Resultaten toetsing

De jaarlijkse ISO audit 9001 met thema ‘continu verbeteren’ is in november uitgevoerd door DNV (Der Norske Veritas). In het kort zijn de externe auditoren positief over:

 • dat er veel aandacht is voor persoonlijke wensen van de cliënten en de motivatie van de medewerker tot de directe cliëntenzorg groot is;
 • dat de uitwerking van het proces rondom de invoering van de wet Zorg en dwang al gedegen is uitgewerkt.

Opvolging vanuit de audit 2018

De verbeterpunten die in 2018 genoemd zijn door DNV zijn in 2019 door de auditoren opnieuw getoetst en de verbeteracties hebben tot goed resultaat geleid, daarmee zijn deze bevindingen gesloten.

Verbeterpunten op Alliadeniveau en Talantniveau

 • We kunnen onze eigen interne audits nog beter door ontwikkelen. Wat zijn de risico’s die we zien en doen we wat is afgesproken in de bedrijfsplannen?
 • We kunnen nog beter zichtbaar maken wat we leren van fouten en wat we doen om de kans op het maken van fouten in de toekomst te verminderen. Ook kunnen we de gesignaleerde risico’s nog beter gebruiken om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Eén van de verbeterpunten op Alliadeniveau is dat incidenten op teamniveau onvoldoende worden gebruikt om te verbeteren. In 2019 constateerden we al dat we de verbetercyclus niet altijd doorlopen. Dit zien we terugkomen in meerdere audits die in 2019 zijn uitgevoerd. In 2020 implementeren we een nieuw werkproces rondom het ‘melden van incidenten’. En richten we ons op dit werkproces om ons te bekwamen in het leren en verbeteren en het goed doorlopen van de verbetercyclus. Het thema continu verbeteren is onderdeel van het verbeterprogramma van Alliade.

Specifiek voor Talant geldt dat in de externe audit op één locatie geen risico-signaleringslijsten zijn toegevoegd aan het ondersteuningsplan. De risico’s werden wel in het plan van de cliënt genoemd maar verspreid en niet goed zichtbaar. In de extra externe audits (zie hieronder) is ook geconstateerd dat individuele risico’s nog niet altijd voldoende zijn vastgelegd in het ondersteuningsplan. In het nieuwe ondersteuningsplan is het vastleggen van de risico’s een vast onderdeel waardoor risico’s goed zichtbaar en geordend zijn. En is het mogelijk om signaleringslijsten toe te voegen.

Er is een plan van aanpak opgesteld om aan de verbeterpunten te werken. Dit plan is goedgekeurd door de instantie die het certificaat afgeeft. De uitgebreide Alliadebrede resultaten uit de externe audit zijn te vinden in het kwaliteitsverslag van Alliade: www.alliadekwalitijd.nl.

 

Extra externe audits

Eind november heeft de Inspectie op één van de locaties een bezoek gebracht. Naar aanleiding van dit bezoek zijn verbeterplannen opgesteld die onderdeel zijn van een breder pakket van verbetermaatregelen o.a. extra externe audits op nog drie locaties. Verbeterpunten die naar voren komen zijn:

 • Sturen op kwaliteit en veiligheid inclusief leren van incidenten en analyseren van risico’s;
 • Methodisch werken; we weten meer dan dat we opschrijven; rapportage is niet volledig
 • Dossiervoering; dossiers zijn niet navolgbaar en niet volledig
 • Kennis en vaardigheden; zorg voldoet niet aan alle criteria van persoonsgerichte zorg
 • Werken op basis van standaarden, protocollen en richtlijnen

Deze extra audits geven nog meer onderbouwing aan de verbeteracties, die we zelf al bepaald hadden. We nemen deze verbeterpunten in 2020 in het programma met de zeven veranderthema’s mee.