Veilige en goede zorg

In 2020 is de nieuwe wet Wet zorg en Dwang (Wzd) ingegaan. Deze wet vervangt de BOPZ (Wet Bijzondere opnemingen in psychische ziekenhuizen). In de nieuwe wet spreken we niet meer van 'vrijheidsbeperkende maatregelen', maar van 'onvrijwillige zorg'.

In 2019 is hard gewerkt om ons voor te bereiden op deze nieuwe wet. Omdat er een risico gesignaleerd is op onvoldoende kennis over de nieuwe Wet zorg en Dwang is fors ingezet op deskundigheidsbevordering en scholing. In 2019 zijn de volgende stappen gezet:

  • Het Team Onvrijwillige Zorg (TOZ-team) Alliade heeft presentaties en verplichte scholingen gegevens aan verschillende teams (hoofden, behandelaren, Aanmeld- & plaatsingsmedewerkers). Een e-learning voor medewerkers is in de maak.
  • Het proces rondom onvrijwillige zorg is beschreven en voor medewerkers is op intranet een themapagina aangemaakt.
  • Het goed vastleggen van afspraken in het plan van de cliënt is erg belangrijk. Het formulier ‘onvrijwillige zorg’ en koppeling van systemen is in ontwikkeling.
  • Naast het TOZ team Alliade is er gestart met TOZ-team Talant. Hier wordt ingewikkelde casuïstiek besproken samen met begeleiders, gedragskundigen en adviseurs zorg en kwaliteit, zodat er verbinding wordt gelegd met de werkvloer.

Overgangsjaar 2020 
Het jaar 2020 zal als een overgangsjaar worden gebruikt. Dit geeft de wetgever, de Inspectie (IGJ) en de zorgorganisaties de gelegenheid om alle zaken rondom onvrijwillige zorg, wetgeving goed te regelen. Vanuit het TOZ-team Alliade worden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten gehouden.