In ‘het goede gesprek’ bespreken we: wat gaat goed en wat kan beter? 'Het goede gesprek' wordt ingezet als teamreflectie.

Dit gesprek doen we samen met cliënten, verwanten en medewerkers. We maken gezamenlijk afspraken over verbeteringen. Deze worden vastgelegd. Deze informatie biedt input voor het plan van de locatie. Als we een volgend gesprek hebben, dan gaan we na hoe het staat met de afgesproken verbeteringen. Ook wordt opnieuw stilgestaan bij de vraag: wat gaat goed en wat kan beter?
In de zomer van 2019 is ‘het goede gesprek’ geëvalueerd. Naar aanleiding van de evaluatie is afgesproken dat we doorgaan met ‘het goede gesprek’. Er is tevens behoefte aan reflectie alleen met medewerkers. 

In 2020 gaan we door.
Er is tevens afgesproken dat hoofden in 2020 minimaal één teamreflectie met medewerkers voeren. Dit is onderdeel van het verbeterprogramma van Alliade. Er worden tools ontwikkeld om de leidinggevenden te ondersteunen bij het organiseren van een goede teamreflectie.’

In een teamreflectie reflecteren medewerkers op de volgende onderwerpen:

  • Het proces rondom de individuele cliënt
  • De kwaliteit van de relatie tussen cliënt en medewerkers
  • Borging van veiligheid
  • Wat hebben we als team nodig om ons werk goed te kunnen doen

Het doel van de teamreflectie is om de kwaliteit te verbeteren. Het is belangrijk dat medewerkers continu werken aan hun kennis en competenties. Bij teamreflectie gaat het er om dat teams naast hun normale werkoverleg, ook 1x per jaar naar zichzelf kijken als team hoe zij de zorg en ondersteuning verlenen aan de individuele cliënt. Voor de verbeteracties uit de teamreflectie geldt dat deze direct in gang worden gezet of opgenomen in het locatieplan.

In 2020 gaan we door.
Er is afgesproken dat hoofden in 2020 minimaal één teamreflectie met medewerkers voeren. Dit is onderdeel van het verbeterprogramma van Alliade. Er worden tools ontwikkeld om de leidinggevenden te ondersteunen bij het organiseren van een goede teamreflectie.

In een teamreflectie reflecteren medewerkers op de volgende onderwerpen:

  • Het proces rondom de individuele cliënt
  • De kwaliteit van de relatie tussen cliënt en medewerkers
  • Borging van veiligheid
  • Wat hebben we als team nodig om ons werk goed te kunnen doen

Het doel van de teamreflectie is om de kwaliteit te verbeteren. Het is belangrijk dat medewerkers continu werken aan hun kennis en competenties. Bij teamreflectie gaat het er om dat teams naast hun normale werkoverleg, ook 1x per jaar naar zichzelf kijken als team hoe zij de zorg en ondersteuning verlenen aan de individuele cliënt. Voor de verbeteracties uit de teamreflectie geldt dat deze direct in gang worden gezet of opgenomen in het locatieplan.