Bezig met laden

Voorwoord

Voor u ligt het kwaliteitsverslag van Talant over het jaar 2019. Een bijzonder jaar voor onze organisatie, waarin de focus opnieuw is gelegd op de kwaliteit van de zorg en de verbetering ervan. Allereerst werden we (Alliade) onder verscherpt toezicht gesteld als gevolg van bestuurlijke besluitvorming en onvolkomenheden in de bedrijfsvoering uit het verleden. Met de komst van een nieuwe interim-voorzitter van de Raad van Bestuur werd aandacht gegeven aan vraagstukken die niet alleen te maken hebben met de bedrijfsvoering maar ook met de zorginhoud zelf. Zijn we voldoende op de hoogte van de zorgkwaliteit, werken we voldoende aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg, etc.

Dat er werkelijk iets te leren en te verbeteren valt werd duidelijk bij het bezoek van de inspectie aan één van de woonlocaties. Veel zaken waren niet op orde en moesten beter. Dit heeft veel impact gehad. Opvolgend hieraan hebben we zelf het initiatief genomen tot extern uitgevoerde audits op andere locaties. Structureel zien we te verbeteren zaken op het gebied van ‘werken vanuit een heldere visie op zorg’, dossiervoering, doelgericht rapporteren en een goede leercyclus: leren van fouten en continu verbeteren. Feedback waar we iets mee moeten doen, om tot echte verbetering te komen. Hét thema van Alliade voor 2020.

Intussen zien we over het jaar 2019 ook goede uitkomsten op het gebied van kwaliteit. De betrokkenheid van medewerkers is groot, de medezeggenschap krijgt steeds meer vorm, de ISO audit was positief en het cliëntervaringsonderzoek liet hele mooie uitslagen zien. Cliënten en verwanten zijn dus tevreden; en daar mogen we trots op zijn! 

Samen doen wat wél kan!

Auke Jelle Kingma
Silvia Vuist 
Oedo Zwart
Pia Verhagen

Directeuren Talant

 

 

Meriant delen.