Bezig met laden
Samen doen wat wél kan

Onze visie

Lees verder

Onze visie


Talant wil dat cliënten de beste zorg krijgen. En ook dat zij zelf kunnen beslissen over hun eigen leven. Onze focus is dat cliënten een zo goed en normaal mogelijk leven leiden waarin ze zich kunnen blijven ontwikkelen. Eind 2019 is onze visie, op basis van de nieuwe strategie aangepast naar:

‘Samen doen wat wél kan’

Wij geloven dat ieder mens uniek is en er toe doet: dat ieder mens een goed en zinvol leven wil leiden in de samenleving. Wij geloven ook dat ieder mens zo veel mogelijk zelf beslissingen wil nemen over zijn of haar eigen leven. Dit noemen we eigen regie.

Wij (h)erkennen onze cliënten in wie zij zijn. Samen met de cliënt bespreken wij wat de cliënt zelf kan en wil en welke hulp hierbij nodig is. Uitgangspunt hierbij is het samenwerken in de driehoek die wordt gevormd door de cliënt, zijn naasten en de medewerkers.

Onze medewerkers zijn deskundig en hebben de professionele ruimte om met hun cliënten en verwanten te bepalen wat nodig is. Hierbij hanteren zij de regels van hun beroep en de kaders van de organisatie. Soms komen die niet overeen met wat een cliënt wil. We gaan met elkaar in gesprek om hier een goede oplossing in te zoeken. Samen gaan we voor een goed en zinvol leven. Samen doen we wat wél kan!

 

Meriant delen.