Gezonde leefstijl

Bij goede zorg neemt ook leefstijl een belangrijke plaats in. Gezondheid, vitaliteit en welbevinden zijn met elkaar verbonden.

Talant zet zich in om een gezonde leefstijl voor alle cliënten te verbeteren. Leefstijl omvat gezond gedrag, bewegen en aandacht voor voeding.  
Er is een plan ontwikkeld met de volgende speerpunten:  

  • Regelmatig bewegen 
  • Rookvrije omgeving 
  • Gezond en lekker eten, meer water drinken 
  • Meedoen aan activiteiten. 

Gezonde leefstijl zal worden geïntegreerd en gestimuleerd binnen de dagelijkse zorg.  

Leefstijlcoaches  
Talant zet leefstijlcoaches in om begeleiders/teams te ondersteunen die een gezonde leefstijl bij cliënten willen bevorderen. Gezonde leefstijl is onderdeel van alle locatieplannen. Ook in de ondersteuningsplannen van de cliënt wordt aandacht gegeven aan leefstijl.  

Bewegen en Gezond en lekker eten  
Er worden veel bewegingsactiviteiten aangeboden die aansluiten op het belevingsniveau van de cliënten. Deze vinden plaats in onder andere het zwembad, in de sportzaal of de fitnessruimte. Talant kijkt ook naar de mogelijkheden om samen op te trekken met andere aanbieders. 
Er is binnen Talant een groeiende behoefte aan advies en voorlichting over gezond koken op de locaties. De leefstijlcoach kan hier advies over geven. Zij werkt samen met diëtistes.  

Financiën en de toekomst  
Talant vindt het belangrijk dat wij de activiteiten op het gebied van de directe levering van de diensten bewegen, zwemmen en muziek blijven aanbieden aan de cliënten. Maar de kosten zijn hoog, vooral van de zwembaden. In 2020 kijken we naar de mogelijkheden en de toekomst ervan.