Huisvesting

Bij Talant vinden we het belangrijk dat de cliënten en bewoners wonen, leven en recreëren in een omgeving die prettig en comfortabel is. Een omgeving die voldoet aan alle nodige eisen en wensen van deze tijd en waar bewoners en cliënten thuis zijn. Daarom vinden we het belangrijk om te investeren in onze locaties. Vernieuwing en modernisering spelen altijd een rol bij de zorg voor onze gebouwen. We sluiten daarbij zoveel mogelijk aan bij de wensen van onze cliënten.

In 2019 verliep een deel van de nieuwbouwprojecten niet helemaal volgens planning. Zo liepen de projecten vertraging op door de toenemende bouwkosten en landelijke ontwikkelingen.

  • De herontwikkeling van de woonleefzone in Beetsterzwaag loopt wel volgens plan.  
  • Op 20 september is de laatste fase van de bouw van woon- en leeflocatie ‘De Wissel’ feestelijk gestart. Zo is ‘De Meidoorn’ officieel geopend. Dit is een woongebouw voor 40 cliënten. Ook zijn er nieuwe dagbestedingslocaties bijgekomen, namelijk de kinderboerderij, een grote kas en een houtkapschuur.
  • Locatie Ringweg 5 in Drachten is opgeleverd. Er zijn 28 nieuwe appartementen gebouwd in een bestaande school, ter vervanging van de locaties Wetterwille en Ebbekamp.
  • In 2019 is een aantal nieuwe projecten gestart zoals Tellepark in Heerenveen. Deze locatie wordt de vervanging van de locaties de Weegbree en de Reling. En de bouw is gestart voor de Omloop in Dokkum, een locatie voor oudere cliënten.

Ook is er aandacht geweest voor duurzaamheid in de huisvesting. Zo is op veel plekken ledverlichting aangebracht; dit heeft een aanzienlijke vermindering van elektriciteitsverbruik opgeleverd.