De vertrouwenspersoon

Cliënten en verwanten van Talant kunnen gebruik maken van een onafhankelijke vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon voor cliënten is een ervaringsdeskundige die ondersteund wordt door een onafhankelijke vertrouwenspersoon van Zorgbelang Fryslân. Daarnaast is er een vertrouwenspersoon voor verwanten.

In 2019 hebben de vertrouwenspersonen zes cliënten en zes verwanten ondersteund. Dit zijn dezelfde aantallen als in 2018. In één kwestie met verwanten is doorverwezen naar de klachtenfunctionaris van Alliade.

Er zijn elf informatiebijeenkomsten op locaties georganiseerd door de vertrouwenspersoon. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van 2018. Doel ervan was informatie te verstrekken aan cliënten, verwanten en begeleiders over het bestaan van de vertrouwenspersoon en welke ondersteuning de vertrouwenspersoon kan bieden.

Daarnaast hebben de volgende aanvullende activiteiten plaatsgevonden:

  • Tijdens de informatiebijeenkomsten is er gebruik gemaakt van de zogenaamde ‘praatkaarten’. Dit helpt om het gesprek met cliënten op gang te brengen en te houden.
  • Het onderwerp ‘mentorschap’ is vaak onduidelijk voor cliënten. ‘Wat betekent dit en wat houdt het in?’ De vertrouwenspersonen willen dit in een eenvoudige tekst begrijpelijk maken.
  • Er is onderzocht op welke manier de vertrouwenspersoon nog beter toegang kan krijgen tot cliënten en verwanten. Dit door onder andere meer locatieraden, gebiedsraden en cliëntenraden te benaderen. In 2020 gaat men hier verder mee aan de slag.

Uitleg cliëntvertrouwenspersoon

Voor Talant werken twee vertrouwenspersonen. Zij kunnen jou helpen bij dingen die je moeilijk vindt. Zij luisteren naar jou en kunnen je advies geven. Alles wat je tegen de vertrouwenspersoon zegt blijft geheim. Lees meer op: clienten.talant.nl/contact/vertrouwenspersoon