Samenvatting 2019 & verbeterpunten

Het jaar 2019 is voor Alliade en daarmee ook Talant een bewogen jaar geweest. In januari 2019 werd Alliade onder verscherpt toezicht gesteld vanwege een gebrek aan integere en beheerste bedrijfsvoering. Het verscherpt toezicht werd in juni opgeheven. In oktober volgde een onverwachts inspectiebezoek op één van onze locaties. Hieruit bleek dat de kwaliteit van zorg onvoldoende was en directe verbetermaatregelen nodig waren.

Wat kunnen we verbeteren?

Door het verscherpt toezicht is opnieuw gesproken over ‘wat we zijn en wat we willen zijn’. De afgelopen jaren hebben we ons teveel gericht op nieuwe kansen en te weinig op dat waar het echt over gaat: het bieden van uitstekende zorg en ondersteuning aan kwetsbare mensen. Er is in 2019 een nieuwe strategie geformuleerd. We willen ons volledig richten op goede en cliëntgerichte zorg:

 • Alles wat we doen, moet bijdragen aan een goed en zinvol leven van onze cliënten. Dit doen we door nabij, verantwoordelijk en betrouwbaar te zijn.
 • De strategie heeft een korte looptijd. Zo kunnen we na een jaar toetsen of we nog de goede dingen doen en hoe we kunnen verbeteren. Dit geldt ook voor het bedrijfsplan 2020.

 

Waar zijn we trots op in 2019?

Naast de verbeterpunten zijn er uiteraard ook punten waar we trots op zijn:

 • De resultaten van de externe ISO audit zijn positief. De externe ISO audit heeft plaatsgevonden in november. Binnen Talant zijn twee van de vier regio’s ge-audit (regio Oost en Midden I)
 • De inzet van het team Onvrijwillige zorg (TOZ-team). Er zijn presentaties en verplichte scholingen gegeven om de belangrijke gevolgen van de wetswijziging wet Bopz naar Wet Zorg & Dwang onder de aandacht te brengen bij hoofden en behandelaren. Op Ieder (Intranet) is een speciale themapagina ingericht zodat informatie voor iedereen goed toegankelijk is;
 • De nieuwe inrichting van de formele medezeggenschapstructuur krijgt steeds meer vorm. Het aantal raden is in 2019 toegenomen en de coaches medezeggenschap pakken steeds beter hun rol als ondersteuner van de cliënt locatieraden;
 • De resultaten van het cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd door het Landelijk steunpunt medezeggenschap (LSR) laten mooie cijfers zien, variërend van een 7,9 tot een 8,5.

 

Verbeter- / en ontwikkeldoelen 2020
Om te kunnen verbeteren is het Alliade verbeterprogramma ‘Samen’ met zeven thema's gemaakt. Ieder thema valt onder de verantwoordelijkheid van een directeur en heeft meerdere projecten met een eigen projectleider. Binnen de thema's​ werken we dagelijks aan het verbeteren van de zorg, de deskundigheid van medewerkers en een goede bedrijfsvoering.

De zeven thema's zijn:

 1. Persoonsgerichte zorg
 2. Deskundige medewerkers
 3. Kwaliteit en veiligheid
 4. Bedrijfsvoering
 5. Continu verbeteren
 6. Cultuur en leiderschap
 7. Maatschappij (vanaf 1 maart 2020 toetsen we of en wanneer we dit thema oppakken)

Voor 2020 formuleerden we heldere en realistische doelstellingen gericht op medewerkers, cliënten, omgeving en bedrijfsvoering. Zodanig dat we alle cliënten kunnen garanderen dat zij de goede zorg ontvangen die wij hen beloven. Deze doelstellingen komen terug in de veranderthema’s.

NB:  
In 2019 hebben we gezien dat de kwaliteit van zorg minder goed op orde is. Daarvoor hebben we een verbeterprogramma gemaakt dat we in 2020 willen uitvoeren. Als gevolg van de corona-crisis verwachten we dat we de beoogde resultaten niet gaan halen. Vanaf eind februari 2020 is veel geïnvesteerd om voorbereid te zijn op de uitbraak van het coronavirus en om de uitbraak van corona het hoofd te bieden. Dit gaat ten koste van de investering in de uitvoering van ons verbeterprogramma.