Verzuim

De stijgende trend van het verzuim zet ook in 2019 door. Deze stijging is vergelijkbaar met de rest van de branche. Het verzuimpercentage van Talant ligt op 6,37%. De meldingsfrequentie is 0,74 en dat is lager dan in 2018. 

  • Er is een aantal maatregelen genomen om de stijgende trend van verzuim te stabiliseren of te verminderen.  Er is een coach complex verzuim ingezet. Zij kan leidinggevenden ondersteunen bij complex verzuim. 
  • Locaties met een hoger ziekteverzuim dan 5% hebben de opdracht gekregen om een plan van aanpak te maken om het verzuim te verlagen. Zij krijgen hierbij ondersteuning van een P&O adviseur.