Meldingen incidenten medewerkers

Medewerkers kunnen gebeurtenissen melden die een bedreiging vormen voor de veiligheid, de gezondheid of hun eigen welzijn

Ook kunnen medewerkers een gebeurtenis melden die heeft geleid (of had kunnen leiden) tot schadelijke gevolgen voor een medewerker. Zoals een ongeval, lichamelijke overbelasting of ongewenst gedrag zoals agressie of discriminatie. 

Het melden van deze incidenten is een belangrijk hulpmiddel om de veiligheid, gezondheid en het welzijn van medewerkers te verbeteren. Incidenten worden in het werkoverleg besproken, met als doel de werkomstandigheden samen met medewerkers te verbeteren. Daarnaast worden de meldingen op Talantniveau elk kwartaal geanalyseerd. Als dit nodig is worden er verbetermaatregelen ingezet. 

 

Meldingen in 2019

In 2019 zijn er 547 meldingen ontvangen van medewerkers. Fysieke agressie, evenals verbale agressie, is verreweg het meest gemeld.  In 2019 zien we ten opzichte van 2018 (630 meldingen) een afname in het aantal meldingen. De directeuren bespreken de incidenten met de hoofden.