Opleidingen

We zorgen ervoor dat onze medewerkers vakinhoudelijk op de hoogte blijven en hun kennis, vaardigheden en/of gedrag verder kunnen ontwikkelen.

In mei 2019 concludeerden we dat er een scholingsachterstand was met betrekking tot de voorbehouden en risicovolle handelingen. Risicovolle handelingen zijn handelingen die bij de uitvoering van de handelingen risico’s meebrengen voor de cliënt. Voorbehouden handelingen vallen onder de risicovolle handelingen en mogen alleen worden uitgevoerd door specifiek bevoegde zorgverleners. Onder leiding van directeur en hoofden is gewerkt aan een verbeterplan.  

In 2019 hebben medewerkers in totaal 10209 scholingen gevolgd. Dit is een forse stijging van het aantal scholingen ten opzichte van 2018. In 2018 werden 8.824 scholingen gevolgd. De stijging in 2019 is te danken aan de inhaalactie van scholingen op het gebied van de voorbehouden en risicovolle handelingen.  

In 2019 is voornamelijk geschoold op de volgende categorieën:  

  • Begeleiding, verzorging, verpleging (3.063 scholingen). Hieronder vallen onder andere de scholingen op het gebied van voorbehouden en risicovolle handelingen. 
  • Gezond en veilig werken (4.125 scholingen). Dit zijn scholingen op het gebied van bedrijfshulpverlening, infectiepreventie, fysieke belasting en weerbaarheid. 
  • Zorgthema’s (1.060 scholingen). Dit zijn scholingen gericht op een ziektebeeld als dementie, maar ook scholingen gericht op valpreventie, mondzorg en de meldcode huiselijk geweld vallen hieronder.  
Praktijkroute en zij-instromers  

De complexiteit van de zorgvraag van onze cliënten neemt toe. Dit vraagt andere kennis en kunde van onze medewerkers. Mede daarom is er samen met het Friesland College een praktijkroute MBO-V ontwikkeld. Talant leidt in 4 jaar tijd 100 agogisch geschoolde medewerkers op tot verpleegkundige.  

In 2018 volgden 26 medewerkers de praktijkroute. In 2019 zijn er 14 medewerkers gestart.  

Daarnaast zijn er in 2019 66 medewerkers gestart met het volgende van de opleiding Verzorgende-IG. Deze opleiding volgen ze via de Friese Poort. 
Vanwege de groeiende vraag rondom opleidingen voor zij-instromers is Talant in 2018 gestart met het aanbieden van een Beroeps begeleidende leerweg-opleiding. Deze zij-instromers kunnen helpen om de krapte in personeel op te lossen. In 2018 zijn er 30 zij-instromers gestart en in 2019 25 zij-instromers. Zij volgen verschillende opleidingen. Ook in 2020 zullen zij-instromers starten met de opleiding.  

Medewerkers zijn positief over de opleidingen. Ze geven aan dat ze anders naar hun werk kijken, ze tonen meer initiatief en zijn kritische in wat ze doen en waarom. De tijdsinvestering en balans tussen werk en privé is iets waar de medewerkers tegenaan lopen